وضعیت تعطیلی مدارس آذربایجان شرقی سه شنبه 30 آذر 95,آیا مدارس تبریز فردا سه شنبه 30 آذر 95 تعطیل است؟,کدام مدارس آذربایجان شرقی فردا سه شنبه 30 آذر تعطیل است؟,آیا مدارس آذربایجان شرقی 30 آذر تعطیل است,اخبار تعطیلی مدارس آذربایجان شرقی 30 آذر 95,

وضعیت تعطیلی مدارس آذربایجان شرقی سه شنبه 30 آذر 95

برخی از مدارس آذربایجان شرقی سه شنبه 30 آذر 95 تعطیل شد.

اخبار تکمیلی ( 2 )

 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان‌شرقی در اطلاعیه‌ای لیست کامل شهر‌هایی ‌که مدارس آن به دلیل بارش برف و برودت هوا در روز سه شنبه 30 آذر تعطیل است، را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، نواحی پنجگانه تبریز در شیفت صبح مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی تعطیل اعلام می‌گردد.

در شهرستان‌های ملکان‌، سراب و نظرکهریز مدارس کلیه مقاطع تحصیلی تعطیل اعلام شد.

در شهرستان چاراویماق‌ کلیه مدارس مقاطع مختلف تحصیلی در ساعت 9 شروع خواهند شد.

در شهرستان هشترود‌ هم مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی مناطق شهری و روستایی تعطیل و مدارس مقاطع متوسطه دوره‌ی اول و دوم در ساعت 9 شروع خواهند شد.

در شهرستان عجبشیر‌ مدارس مقطع پیش دبستانی و ابتدایی مناطق شهری و روستایی تعطیل اعلام می‌گردد.

در‌ مراغه مدارس کلیه مقاطع مناطق روستایی و مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی مناطق شهری تعطیل اعلام می‌گردد و مدارس مقاطع دوره‌ی اول و دوم متوسطه مناطق شهری راس ساعت 9 صبح شروع خواهند شد‌.

در شهرستان بناب‌ مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام شد.

همچنین در شهرستان اسکو‌، شهرجدید سهند و بخش ابلخچی ‌مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می گردد و مدارس مقاطع دوره‌ی اول و دوم متوسطه مناطق شهری راس ساعت 9 صبح شروع خواهند شد‌.

در بخش مهربان بارش برف مدارس کلیه مقاطع تحصیلی تعطیل کرد.

در شهرستان آذرشهر ‌مدارس مقاطع پیش دبستانی وابتدایی مناطق شهری آذرشهر و ممقان از ساعت 9 صبح شروع می‌شوند. مدارس کلیه مقاطع مناطق روستایی منطقه آذرشهر از ساعت 9 صبح شروع می‌شوند.

در بخش خسروشاه ‌مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می گردد و بقیه مقاطع (متوسطه دوره‌ی اول و دوم) راس ساعت 9 شروع خواهند شد‌.

صوفیان‌ مدارس کلیه  مقاطع مناطق شهری و روستائی راس ساعت 9 شروع خواهند شد‌.

در بخش تیکمه داش‌ مدارس کلیه مقاطع مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می‌گردد.

در شهرهای جلفا و بستان آباد مدارس کلیه مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می‌گردد.

شهرستان شبستر و تسوج ‌مدارس پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی تعطیل و مدارس بقیه مقاطع راس ساعت 9 صبح شروع خواهند شد.

اما در خواجه‌ مدارس مقاطع مختلف تحصیلی فقط مناطق روستائی راس ساعت 9 شروع خواهند شد.

در هریس هم ‌مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام شده و مدارس مقاطع متوسطه دوره ی اول و دوم راس ساعت 9 شروع خواهند شد.

در مرند‌ هم مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می‌گردد‌.

کلیه مدارس استثنائی در تمامی مقاطع در تبریز و شهرستان‌هایی که مدارس ابتدایی آنها تعطیل اعلام شده است، نیز تعطیل خواهد بود.

منبع: خبرگزاری فارس


برچسب ها:وضعیت تعطیلی مدارس آذربایجان شرقی سه شنبه 30 آذر 95,آیا مدارس تبریز فردا سه شنبه 30 آذر 95 تعطیل است؟,کدام مدارس آذربایجان شرقی فردا سه شنبه 30 آذر تعطیل است؟,آیا مدارس آذربایجان شرقی 30 آذر تعطیل است,